Sådan håndterer vi covid-19 situationen

Ovenpå statsministerens og de danskemyndigheders seneste udmeldinger har vi besluttet, at det er forsvarligt at starte undervisning op som planlagt fra i dag, og tilmelding er derfor atter åbent.  

Dansk Sejlunion har ligeledes d. 20. april besluttet at ændre på anbefalinger til sejlklubber og surfklubber om, hvordan de bør forholde sig under Corona-situationen. En ny vejledning sker både i lyset af den seneste tids mere positive signaler fra myndighederne og et betydeligt ønske fra sejlklubber, surfklubber og certificerede kiteskoler om at komme i gang med forårssæsonen. Derudover bygger anbefalingerne på en grundig drøftelse med repræsentanter for andre udendørs idrætter og DanmarksIdrætsforbund (DIF). 

Med andre ord kan kiteskoler åbne for aktiviteter.
Vi betragter det som rettidig omhu, at kiteskoler som minimum informerer elever om, at der i visse situationer under begynderkurser er tæt kropskontakt og dermed smitterisiko. Kiteskoler bør informere elever om, at de ikke bør deltage i kurser, hvis de er i risikogruppen for svære sygdomsforløb. Kiteskoler bør også informere om, at instruktører og elever skal vise samfundssind ved at undlade deltagelse i kurser, hvis de har selv de mindste symptomer på Corona.

Dansk Sejlunion kan naturligvis ændre vores vejledning/holdning afhængig af myndighedernes udmeldinger. Samlet set har idrætten meget omfattende aktiviteter i samfundet. Derfor er det vigtigt, at sejlere, surfere, klubber og kiteskoler medvirker til at mindske smittespredning. I modsat fald risikerer man en hurtig modreaktion fra myndighederne og dermed en nedlukning af aktiviteter.

Udendørs

  • Forbuddetmod at forsamles i større grupper skal overholdes.
  • Derbør holdes så stor afstand som muligt.
  • Alle tager ansvar for eget helbred og viser hensyntil andre.
  • Allehygiejneråd fra sundhedsmyndigheder følges.
  • Personer med symptomer på sygdom, helbredsmæssige svækkelser eller høj alder bør ikke deltage.
  • Udstyr og dragter skylles/rengøres mellem brug af forskellige personer.
  • Dragter anvendes typisk af flere personer. Der bør derfor gå mindst 60 timer mellem forskellige personers brug af dragter af hensyn til smitterisiko.